• Du får en langt mer nøyaktig avlesing når du måler på kalde dekk.
  • Sjekk bilens brukerhåndbok for anbefalt dekktrykk på henholdsvis fordekk og bakdekk, hvis forskjellig.
  • Benytt en pålitelig lufttrykksmåler, enten hjemme eller på en bensinstasjon.
  • Les av PSI (pounds per square inch) på hvert dekk, og juster i henhold til bilfabrikantens anbefaling.
  • Viktig å justere opp vinterdekk og hvis bilen er tungt lastet.

Snakk med oss!

Har du spørsmål når det gjelder dekk, dekkservice eller dekkhotell?

Snakk med oss!

Vi hjelper deg med å finne de beste dekkene og felgene til din bil.

Vår kompetanse er din trygghet!