Miljøfyrtårn

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Vi arbeider kontinuerlig og systematisk med tiltak som omhandler klima, miljø og arbeidsmiljø.

Vi evaluerer tiltakene og ser på resultatene knyttet til dette arbeidet for å gjøre forbedringer der dette er nødvendig.

Om ønskelig fremlegger vi vårt klimaregnskap til våre kunder.