Personvernerklæring

I forbindelse med EUs nye forordning for personvern, også kalt GDPR, har vi oppdatert våre personvernregler. Den nye forskriften stiller nye krav til åpenhet og sier noe om hvordan vi som selskap skal behandle dine personopplysninger.

Personopplysninger
Personopplysninger defineres som informasjon som man, direkte eller indirekte, kan identifisere en fysisk person på. Denne erklæringen beskriver hvordan Overaae AS behandler disse opplysningene, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har.

Hvilken informasjon vi samler inn og hvordan denne brukes.
Overaas AS registerer personopplysninger for å kunne levere tjenesten du forventer av oss. Dette omfatter navn, telefonnummer, e-post og registreringsnummer på bil. Informasjonen samles inn via skjema på nettsiden vår, og lagres så lenge du har et kundeforhold til oss. Informasjonen brukes for å reservere time i vårt bookingssystem, og for å sende ut SMS med bekreftelse og påminnelse om time for hjulskift og organisering rundt vårt dekkhotell. Mobilnummer og e-post brukes også til å sende ut påminnelse om hjulskift før hver sesong.

Tredjepartsleverandører
Våre tredjepartsleverandører av tjenester (også kalt databehandlere), for eksempel nettsideleverandør og leverandører av andre IT systemer, kan ikke behandle dine personopplysninger på en annen måte enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi inngår databehandleravtaler med alle disse virksomhetene for å sikre oss at dine rettigheter blir ivaretatt.

Dine rettigheter
Du har rett til innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv. Under visse forutsetninger har du også rett til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Du kan også til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet eller lovpålagte plikter vi har med tanke på dine reservasjoner.

Spørsmål, anmodninger om innsyn eller korrigeringer kan rettes til:
E-post: firma@overaae.no eller per post: Overaae AS, Østre Rosten 6, 7075 Tiller.