Et optimert slitemønster for bedre beskyttelse av plantens rotsystem.