Optimal ytelse i terrenget og under transport med masimal trekkraft.